Resultaat 7 mei: 'Politici beducht op burger fopspeen voorhouden'

Welke lichtende voorbeelden van positieve gezondheid in de wereld zijn toepasbaar in Friesland? Dat kan volgens politici de burgertop onderzoeken.

De elf politici die dinsdagavond in het Provinsjehûs munitie verzamelden voor 43 nog te selecteren Friese burgers, kwamen erg dichtbij het dilemma dat professionals twee weken eerder al aandroegen. De professionals zien graag de vraag beantwoord hoe Friesland een Blue Zone kan worden, een regio waar mensen bovengemiddeld oud worden.

De burgertop is zowel een democratisch, politiek, als agenderend experiment, voortkomend uit de in 2016 gehouden dorpentop. Als afgebakend thema is het concept positieve gezondheid centraal gesteld. Vrij naar arts-onderzoeker Machteld Huber, die het begrip in 2012 lanceerde. Zij stelt niet de beperking, maar een betekenisvol leven voor mensen centraal.

‘Burgertop moet leiden tot concrete acties’

De politici vinden dat de burgertop moet leiden tot concrete acties, die Friesland én de inwoners gezonder maken. VVD-Statenlid Marten Dijkstra drong er op aan dat de burgers de beperkingen van de rol van Provinciale Staten moeten kennen. Over een hoop zaken heeft de provincie weinig te zeggen. Dan blijft er weinig meer over dan lobbyen in Den Haag, gaf hij aan. ,,Er is al heel veel wantrouwen, je moet de burgers niet een fopspeen voorhouden”, waarschuwde Jaap Stalenburg (PvdA). ,,Als ze mogen meepraten en het leidt nergens toe, dan wordt het wantrouwen alleen maar groter.”

Bea Bijlsma (D66) ziet het als een grote kans voor Friesland om de landbouw gezonder voedsel te laten maken. ,,In boppeslach foar de lânbou, de sûnens en de ekonomy, as wy dêryn koprinner wurde kinne.”

‘Brabantse’ politici roemen veiligie Friese platteland

De politici, van wie meer dan de helft oorspronkelijk uit Noord-Brabant bleek te komen, zien de leefbaarheid in het buitengebied zowel als een kans als een bedreiging voor de gezondheid. Groeiende steden en leeglopende dorpen zouden van elkaar moeten leren om de voorzieningen op peil te houden.

Qua veiligheid is opgroeien op het platteland een zegen vergeleken met steden, zei het Weststellingwerver gemeente raadslid Gaby Thijssen (GroenLinks), afkomstig uit Den Bosch. ,,In Breda zijn drie fietsen van mijn vrouw gestolen”, vulde Rob Goedhart van 50PLUS aan. ,,In Koudum laat ze de fiets gewoon buiten staan, in de acht jaar dat we hier wonen is die fiets een keer op de kop gezet.” Matthijs de Vries (CU) : ,,En dat haalt dan de krant.”

Na de profs en de politici brainstormen ook ervaringsdeskundigen nog een keer over de materie, voordat de 43 burgers zich er in september drie weekeinden over buigen.

« Terug naar alle berichten

Kracht en kennis van inwoners gebruiken voor Fryslân

  • Samen besluiten maken
  • Samen plannen maken
  • Altijd vertegenwoordigd

  • Afspiegeling Friese samenleving
  • Samenwerking politiek en mienskip
  • Deskundig