LC: Burgertop opvolger Dorpentop

Dit jaar vindt de eerste Friese Burgertop plaats. Daarbij zullen 43 inwoners uitgeloot worden om een advies aan de provincie te mogen geven.

Een kerngroep, die is overgebleven van de Dorpentop in 2016 waaraan vijfhonderd Friezen meededen, wil nu eens wat anders proberen om inwoners dichter bij de politiek te brengen. Riejanne Bouma uit Warns en Carin Roelands uit Noord-Sleen maken deel uit van deze kerngroep. In de groep is gezocht naar een geschikt onderwerp. Dat is positieve gezondheid geworden.

Een onderwerp dat in eerste instantie niet aan de politiek doet denken. ,,Maar wel als je beseft dat positieve gezondheid alles te maken heeft met je totale welbevinden, met je omgeving, met het landschap.’’ Niet dat de kerngroep een grote groep Friezen om de tafel wil zetten om over dit begrip te praten.

Het gaat er dit keer om met een nieuw proces te proberen politiek en burgers dichter bij elkaar te brengen. De Burgertop wordt daarom voorafgegaan door drie avonden, waarop respectievelijk een groep professionals, politici en ervaringsdeskundigen met het onderwerp bezig gaan. Deze drie komen nog een keer samen om te bepalen wat ze precies van de burgers willen weten.

,,Dat is de eerste prijs’’, vindt Bouma – dat deze drie groepen uit verschillende werelden bij elkaar komen. Ze deden inspiratie op in Ierland, waar het betrekken van de inwoners bij de politiek Citizen Assembly heet. Bij de abortuswetgeving bijvoorbeeld. Een grote groep inwoners kreeg de mogelijkheid specialist te worden op dit thema, door iedereen in te schakelen die ze maar nodig hadden. Uiteindelijk volgde een advies aan de overheid.

Bij de Friese Burgertop wordt een groep van 43 mensen geloot, evenredig verdeeld over de provincie, over stad en platteland, eerlijk verdeeld tussen man en vrouw en oud en jong en van alle diversiteiten. Deze groep krijgt eveneens alle mogelijkheden om expert te worden op het terrein waarover ze worden geraadpleegd. Daarvoor wordt alles beschikbaar gesteld. Uiteindelijk moeten ze er met zijn allen uitkomen en een advies aan de provincie uitbrengen. Voor 43 is gekozen omdat er zoveel statenleden zijn.

Om deze bestuurlijke vernieuwing op gang te krijgen was de Dorpentop ook bedoeld. Die was breed opgezet en eindigde smal, met een kleine groep die de betrokkenheid van burgers hoog wil houden. Vanuit Doarpswurk ging men verder met de ervaringen uit de top, maar ook in een dorp als Nijeholtpade, dat een compleet eigen plan aan zijn gemeente voorlegde.

De nieuwe Burgertop begint smal en moet breed uitwaaieren, vinden de twee. Wie ingeloot wordt voor een van de 43 plekken praat daar vast over op verjaardagen en zo komt het politieke gesprek bij steeds meer inwoners terecht.

Het experiment wordt gesubsidieerd door de provincie in het kader van bestuurlijke vernieuwing en door Doarpswurk. De bedoeling is dat kracht en kennis van de inwoners gebruikt wordt.

Bron: Leeuwarder Courant, Maria del Grosso
Foto: Groep deelnemers Friese Dorpentop 5 november 2016

 

« Terug naar alle berichten

Kracht en kennis van inwoners gebruiken voor Fryslân

  • Samen besluiten maken
  • Samen plannen maken
  • Altijd vertegenwoordigd

  • Afspiegeling Friese samenleving
  • Samenwerking politiek en mienskip
  • Deskundig