LC: Burgertop is er uit, geef Friesland 'mini-Blue Zones'

De provincie moet werk maken van speciale Friese gebieden waarin mensen voor elkaar zorgen en elkaar ondersteunen. In zulke ‘Blue Zones’ staat gezond leven voorop.

Dat is het eerste piketpaaltje dat de eerste Friese Burgertop zaterdagmiddag 12 oktober in Leeuwarden heeft geslagen. Het idee wordt de komende tijd uitgewerkt tot een concreet en gedetailleerder voorstel waarover Provinciale Staten kunnen gaan stemmen.

Friesland laten ‘bloeien’
De Burgertop is een democratisch en politiek experiment. 43 personen van verschillende leeftijden uit verschillende hoeken van Friesland komen drie weekenden samen om een besluit voor te bereiden dat Friesland meer moet laten ‘bloeien’.

Burgertop-leden hebben uiteenlopende ideeën over hoe je dat kunt bereiken, bleek zaterdag tijdens de eerste bijeenkomst. Op basis van een stemming kwamen de meerderheid van de top uit op de zogeheten ‘Blue Zones’.

Doorgaans wordt met een Blue Zone een gebied bedoeld waarbinnen mensen bovengemiddeld oud worden. De term werd eerder al geadopteerd door de kerngroep die de afgelopen maanden de Burgertop voorbereidde.

Mens en omgeving
In een Blue Zone kan het draaien om de gezondheid van de mens, maar ook om de gezondheid van de omgeving en een goede sociale structuur. Dat moet de Burgertop nog nader gaan invullen.

Zondag moet duidelijk worden of de richting die de Burgertoppers op willen, ook aansluit bij de taken en de politieke mogelijkheden die de provincie heeft.

LC: Rutger van der Meij

« Terug naar alle berichten

Kracht en kennis van inwoners gebruiken voor Fryslân

  • Samen besluiten maken
  • Samen plannen maken
  • Altijd vertegenwoordigd

  • Afspiegeling Friese samenleving
  • Samenwerking politiek en mienskip
  • Deskundig