De data voor de vier avonden zijn bekend!

23 april:
professionals
7 mei:
politici
28 mei:
ervaringsdeskundigen
4 juni:
slotavond om tot een concrete vraag te komen

Locatie:
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden

« Terug naar alle berichten

Kracht en kennis van inwoners gebruiken voor Fryslân

  • Samen besluiten maken
  • Samen plannen maken
  • Altijd vertegenwoordigd

  • Afspiegeling Friese samenleving
  • Samenwerking politiek en mienskip
  • Deskundig