Van Dorpentop naar Burgertop

In 2016 gingen vijfhonderd Friezen tijdens de Friese Dorpentop met elkaar in gesprek over de toekomst van het platteland. Dit jaar krijgt deze Dorpentop een vervolg in de eerste Friese Burgertop, bestaande uit 43 inwoners die de Friezen in diversiteit vertegenwoordigen. Het thema van deze eerste Burgertop is Positieve Gezondheid. Een breed begrip dat alle Friezen raakt. Het gaat niet alleen over gezond en fit zijn, maar ook over bijvoorbeeld wonen in een prettige leefomgeving en het hebben van goede contacten, kortom over het totale welbevinden.

De Friese Burgertop in het kort

De kerngroep Friese Burgertop gelooft in de kracht en kennis van de mienskip en wil deze benutten om sámen goede besluiten te nemen en plannen te maken. De Burgertop vindt plaats vanaf september dit jaar. In de top wordt een voorstel voor de Provinciale Staten geformuleerd over een wezenlijke vraag of dilemma betreffende Positieve Gezondheid. Een vraag die eerst door een aantal professionals, politici en ervaringsdeskundigen geformuleerd wordt. 

Wie doen er mee aan de Burgertop?

Er mogen 43 inwoners meedoen aan de Burgertop, want zoveel statenleden zijn er ook in Fryslân. De deelnemers worden geloot en daarbij wordt er gekeken naar waar de mensen vandaan komen, of ze man of vrouw zijn, hoe oud ze zijn en wat hun opleidingsniveau is. Het Fries Sociaal Planbureau helpt hierbij. Er moet zo een diverse groep ontstaan, die een goede afspiegeling is van de Friese bevolking.

Wat gebeurt er op de Burgertop?

Op de Friese Burgertop komt een groep inwoners meerdere keren bij elkaar om te praten over positieve gezondheid. Ze doen hier ook onderzoek naar, zodat ze zich het onderwerp helemaal eigen kunnen maken. Zo zijn er tijdens de bijeenkomsten presentaties van experts, verhalen van ervaringsdeskundigen, interviews met betrokkenen, rondetafelgesprekken en wordt er gedebatteerd. Uiteindelijk moeten de inwoners er samen uitkomen en een concreet voorstel over het vraagstuk uitbrengen aan de provincie.

Dit voorstel komt op de agenda van Provinciale Staten en heeft dezelfde waarde en kwaliteit als de voorstellen die op de normale manier tot stand komen in het provinciehuis. Als de provincie het voorstel aanneemt kan het worden gebruikt om plannen te maken en maatregelen uit te voeren die bijdragen aan positieve gezondheid.

De heer drs. A.A.M. Brok, commissaris van de Koning van de provincie Fryslân over de Burgertop:

In projekt as de Fryske Boargertop makket it mooglik om op in nije manier fraachstikken út de mienskip mei ús ynwenners op de politike aginda te setten. Sa wurdt de kennis, kunde en ûnderfining fan de ynwenners dield en meinommen yn de beslútfoarming. In goed foarbyld fan hoe’t demokrasy ek wurkje kin.”

Kracht en kennis van inwoners gebruiken voor Fryslân

  • Samen besluiten maken
  • Samen plannen maken
  • Altijd vertegenwoordigd

  • Afspiegeling Friese samenleving
  • Samenwerking politiek en mienskip
  • Deskundig