Opbrengst eerste weekend

De opbrengst van het eerste weekend Friese Burgertop

Overeenstemming:

opbrengst-eerste-weekend-overeenstemming-01.jpg (362 KB)

Kennisdelers gedigitaliseerde opbrengst:

 1. Gezonde voeding - Deelnemerkennisdeler + uitnodigen
 2. Albert Kooij - werkzaam bij NHL Stenden L'warden evt via Martin Groters
 3. Haalbaarheid & inspirator
  1. Sjoerd Bootsma
  2. Klaas Sietse Spoelstra
  3. Henk Rigten/Rigter
  4. Bauke Crien (???)
 4. Herenboeren concept 2x uitnodiging
  1. Douwe Korbing (via Herenboeren Nederland)
  2. Via Douwe graag een consument die gebruik maakt van Herenboeren
 5. Voor iedereen beschikbaar 2x uitnodiging  Fries Sociaal Planbureau evt via Doarpswurk (Riejanne) of Streekwurk
 6. Lokaal geproduceerd voedsel - Deelnemerkennisdeler + uitnodigen
  1. Us Hof (Bregje)
  2. Jan Douwe van de Poel
  3. Han Wiskerke
  4. Luco - Zuivelcooperatie Dokkum
  5. Johannes Lancaster
 7. Aansluiten bij bestaande initiatieven  Deelnemerkennisdeler + uitnodigen
  1. Irma Abelskamp - St. Permacultuur
  2. Michiel Pauluis - Us Hof Sijbrandaburen
 8. Ecologische voetafdruk = 1 Deelnemerkennisdeler + uitnodigen
  1. Hans v/d Werf - Friese MIlieu Federatie
 9. Taal van voorstel in Frysk en Nederlands
  1. ES (Roymer)
opbrengst-eerste-weekend-punten-01.jpg (69 KB)
opbrengst-eerste-weekend-punten-02.jpg (83 KB)
opbrengst-eerste-weekend punten-03.jpg (80 KB)
opbrengst-eerste-weekend-punten-04.jpg (78 KB)
opbrengst-eerste-weekend-punten-05.jpg (66 KB)
opbrengst-eerste-weekend-punten-06.jpg (82 KB)
opbrengst-eerste-weekend-punten-07.jpg (66 KB)

Vragen voor Dhr. Linze Schaap:

 1. Hoe vindt besluitvorming plaats?
 2. Organogram provincie a.
 3. Waar kunnen wij invloed op uitoefenen?
 4. Gaat de provincie over het budget van de gemeentes?
 5. In hoeverre mogen wij eigen regels bepalen?
 6. Kan de provincie invloed uitoefenen op het gebruik van pesticide in de landbouw?
 7. In hoeverre werk provincie Fryslân samen met Groningen en Drenthe.
 8. Is er inzicht in hoeveel gerecycled wordt en hoeveel overblijft.
 9. Wie bepaald budget provincie
 10. Kan provincie landbouwgrond beschikbaar stellen voor mensen.
 11. Is budget maatgevend of regelingen
 12. Wat zijn speerpunten provincie
 13. Wie is baas wie (provincie/gemeente/Wetterskip);
 14. Wat is e vrije financiële ruimte provincie naast de geoormerkte budgetten.
 15. Kan Friesland autonoom verder gaan.
 16. Kunnen wij ons als Friesland lokaal onderhouden.
 17. In hoeverre is er zicht op wat men zegt te gaan doen en werkelijk doet als het gaat om consumenten gedrag.
opbrengst-eerste-weekend-chalkboard-01.jpg (33 KB)
opbrengst-eerste-weekend-chalkboard-02.jpg (21 KB)

Presentatie “verkennen olifant”

opbrengst-eerste-weekend-olifant-01.jpg (209 KB)
opbrengst-eerste-weekend-olifant-02.jpg (216 KB)
opbrengst-eerste-weekend-olifant-03.jpg (213 KB)
opbrengst-eerste-weekend-olifant-04.jpg (188 KB)

Memo meest aantal stippen:

opbrengst-eerste-weekend-stippen-01.jpg (86 KB)

Goede ideeën memo + aantal stippen gedigitaliseerd:

opbrengst-eerste-weekend-tabel-01.jpg (258 KB)
opbrengst-eerste-weekend-tabel-02.jpg (285 KB)
opbrengst-eerste-weekend-tabel-03.jpg (138 KB)
opbrengst-eerste-weekend-posts-01.jpg (141 KB)

« Terug naar alle berichten

Kracht en kennis van inwoners gebruiken voor Fryslân

 • Samen besluiten maken
 • Samen plannen maken
 • Altijd vertegenwoordigd

 • Afspiegeling Friese samenleving
 • Samenwerking politiek en mienskip
 • Deskundig